Meet Our Researchers

Gunilla Hultén

Gunilla Hulténs huvudsakliga forskning rör journalistik och migration i vid bemärkelse och inbegriper bland annat hur journalistik förhåller sig till etnisk och kulturell mångfald såväl i medieinnehåll som på redaktioner. Hon har bland annat undersökt hur journalister med utländsk bakgrund ser på... Read more

Michael Westerlund

Michael Westerlunds huvudsakliga forskningsintresse är riktad mot den datormedierade kommunikationens implikationer på samhälle, kultur och individer och då särskilt hur riskfyllda och problematiska ämnen hanteras och förändras genom den globala kommunikationsplattformen internets utbredning. I a... Read more

Klas Nyberg

Klas Nyberg is an economic historian and researcher in the field of textile history, consumption history and material culture. He has published numerous books, including Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-... Read more

Daniel Wiegand

My main areas of research are the history and theory of early cinema and early sound film. I am especially interested in the history of film aesthetics, the development of film style, and the historical discourse on film, including early film theory.

Ingrid Ryberg

Min forskning är inriktad på frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. I min aktuella forskning om feministisk och homopolitisk filmkultur under 1970- och 80-talet fokuserar jag på de... Read more

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Read more

Meet Our PhD Students

Chris Baumann

Chris Baumann's current research is primarily concerned with digital media technologies, particularly the hardware, software, and interfaces of different str... Read more

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to trace co... Read more

Tindra Thor

My research interests are primarily focused on artistic urban practices and performances. I explore these interests in an interdisciplinary manner that is an... Read more

Katerina Linden

Katya is working on a dissertation focused on death online in contemporary Russia, investigating the role of memory, forgetting and the connective presence o... Read more

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Read more

Elizabeth Castaldo Lundén

Particularly interested in the historical study of public relations, advertising and marketing practices in relation to media discourses about Hollywood, fas... Read more

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Read more

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Read more