Latest News

More News

La globalización de la moda

Nov 10. Elizabeth Castaldo Lunden presenta su nuevo libro.

LRE Newsletter 6-Fall 2018

Feb 18. Please find the newsletter available as PDF below.

Challenging and understanding gender injustice in Indian journalism

Oct 09. In September, Guest Professor Shakuntala Rao visited the Department of Media Studies at Stockholm University’s Department of Media Studies. Her vis...

Activities with LRE guest professor Shakuntala Rao 2018

Sep 12. Please see attached list of activities with visiting LRE guest professor Shakuntala Rao.

Newsletter issue 5-Spring 2018

Sep 04. Please find the newsletter available as PDF below.

Kvinnligt engagemang i sociala medier kan kopplas till uppväxtbeteenden

May 29. Närmare 90 procent av pristagarna i lördagens Guldtuben-gala var kvinnor. Medieforskaren Anja Hirdman ger i SVT sin förklaring till den kvinnliga d...