Latest News

More News

What does a postdoc do?

Feb 28. Flor Enghel, Postdoctoral Researcher Fellow at Stockholm University’s Department of Media Studies in 2016-2017, gave an exit Higher Seminar on Febr...

Newsletter 4 - 2017

Dec 22. Please find the newsletter available as PDF below.

Producing image activism after the Arab uprisings

Sep 20. A Leading Research Environment Symposium

Newsletter Issue 3 – 2017

Sep 14. Please find the newsletter available as PDF below.

Newsletter Issue 2 - 2016

May 03. Please find the newsletter available as PDF below.

"Syftet med Londondådet var medieuppmärksamhet"

Mar 31. – Det här ser ju ut som terroristdåd och de handlar ju om att söka tillfälliga offer. De är ofta ganska väl organiserade. Det vill säga det finns n...