Forskaren som analyserat över 1000 UG-inslag

Published: December 06, 2016

En ny avhandling av Magnus Danielson vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet undersöker hur makten konstrueras och sedan granskas i undersökande Tv-journalistik. Som ett led i arbetet har Magnus analyserat alla inslag som sändes i Uppdrag granskning åren 2001-2014, sammanlagt 1034 stycken uppdelat på 647 program. I gårdagens UG ingick han i en expertpanel där han kommenterade programmet.

Fr.v. Hanne Kjöller, krönikör Expressen, Magnus Danielson och Nils Hanson, SVT Foto: skärmdump SVT

Magnus Danielson disputerar vid IMS på fredag 25 november med avhandlingen "Den granskande makten. Institutionsidentitet och rättsnarrativ i SVT’s Uppdrag granskning", och igår kväll (onsdag 23/11) medverkade han i just SVT:s Uppdrag granskning där han också kommenterade programmet. Se hela programmet på SVT Play.

– Jag är fascinerad av hur den granskande Tv-journalistiken ofta fungerar som en slags rättsinstitution där journalisten agerar både som utredare, åklagare och i vissa fall domare. De programmen definierar journalistiken som en samhällsinstitution som både granskar, samarbetar med och kompletterar rättsväsendet, säger Magnus Danielson.

Bland resultaten av hans omfattande Tv-tittande kan noteras att den offentliga sektorn, främst vård och omsorg samt ordningsmakten, granskas oftare än den privata, och att de personer som i högst grad ställs till svars följaktligen är politiker eller offentliga tjänstemän.

– Genom granskningen av makt utövar journalistiken i UG i sig en avsevärd makt. I avhandlingen söker jag beskriva den makten och identifiera några av dess konsekvenser på samhällsnivå, säger Danielson.

Text: Samverkansavdelningen

Details