VR-bidrag till Wahlberg och Noheden

Published: November 09, 2016

I torsdags, den 3 november, tillkännagav Vetenskapsrådet att två filmvetenskapliga forskningsprojekt vid Stockholms universitet beviljats forskningsmedel för en treårig period mellan 2017-2019. Två av dessa fria projektbidrag gick till forskarna Malin Wahlberg samt Kristoffer Noheden vid Enheten för filmvetenskap, Institutionen för mediestudier.

Malin Wahlbergs beviljades medel för projektet "Att ge röst åt det förflutna: Vittnesmål och minnesarbete i dokumentärfilmen" medan Kristoffer Nohedens fick medel till "Med fantasin mot antropocentrismen: Djur i surrealismen". Bidragen uppgår till 1,95 respektive 2,01 miljoner kronor. Här hittar du hela listan över beviljade bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för 2016.

Text: Svante Emanuelli

Details