Sociala medier hjälper oss att hantera döden

Published: November 09, 2016

– Sedan 1990-talet har det funnits digitala kyrkogårdar, men under de senaste åren har tre stora förändringar skett: man kan sörja var man vill, hur länge man vill, och fler kan delta i sorgeprocessen, säger ledaren för forskargruppen Existential Terrains, Amanda Lagerkvist vid Institutionen för mediestudier till Hufvudstadsbladet som uppmärksammat digitala mediers funktion i kollektiva och personliga sorgeprocesser.

Forskaren Timothy Hutchings som ingår i Lagerkvists forskargrupp ger nästa vår ut en bok om religiösa sorgeritualer på nätet.

– Det är inte ovanligt att folk skriver meddelanden till sina döda vänner på Facebook och undrar om livet efter. Det är semireligiöst, säger Hutchings till HBL.fi.

Läs hela artikeln Sociala medier hjälper oss att hantera döden. (Du kan läsa den gratis om du väljer att logga med ditt Facebook-, Google+- eller KSF Media-konto).

Text: Svante Emanuelli

Details

Keywords

Sociala medier