SR: Maaret Koskinen om Thelma & Louise

Published: April 04, 2016

Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, medverkade i SR:s program Stil för att prata om filmen Thelma & Louise.

Details