The Oscars - How did it become a thing?

Published: March 03, 2018

Media och mode är de faktorer som betytt mest för Oscarsgalans utveckling till ett populärkulturellt fenomen. Det visar en avhandling i mode- och medievetenskap vid Stockholms universitet.

Details