Madeleine Kleberg

Madeleine Kleberg is currently not affiliated to the department.

Bakgrund

Madeleine Kleberg är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och var 1975-2009 lektor och forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet.

Visa mer

Forskningsinriktning

Inom sin forskning har hon framför allt ägnat sig åt frågor om kön och medier samt televisionens historia. Utöver publikationer listade i libris.kb.se kan nämnas "De von sydowska morden" i Hirdman, Anja (red) (2012) Döden i medierna, Carlsson Bokförlag. "Omtvistad nyhetsbevakning - Norrmalmstorgsdramat 1973" i Presshistorisk årsbok 2014. "Pressen siar om rundradion" (kommande) i Presshistorisk årsbok 2017.

Visa mer