Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris.

Project

Duration: 2017 – 2020

Research Areas
Media and Communication Studies

Description

Forskningsprojektet syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Mer specifikt så undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga yttringar på internet sammanhänger och relaterar till representationen av invandring och invandrare/flyktingar i ledar- och opinionsjournalistik, samt till uttalanden från politiska företrädare. Projektet bryter ny mark i studiet av rasism, då fokus riktas mot hur rasistiska diskurser formas i dialogisk interaktion mellan aktörer i tre sociala fält; (1) den allmänna offentligheten, (2) opinionsjournalistiken och (3) politiken. I tre empiriska studier undersöks hur rasistiska och främlingsfientliga föreställningar framträder i relation till samhälleliga diskussioner om invandring och invandrare/flyktingar. Vidare så undersöker projektet om och hur interaktion mellan aktörer på internet och i sociala medier bidrar till att rasistiska och främlingsfientliga yttringar normaliseras.

I den första studien undersöks hur rasistiska uppfattningar formas och sprids i relation till diskussioner om invandring/invandrare på internet och i sociala medier. Den andra studien undersöker ledar- och opinionsjournalistik i Sveriges största dagstidningar. I den tredje studien analyseras uttalanden, som rör invandring/invandrare, från politiska företrädare i riksdagspartierna, under 2015 och framåt.

Sammantaget bidrar de tre studierna med ny kunskap om hur rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar formas och sprids i dialogiskt samspel mellan aktörer i olika sociala fält – och hur denna interaktion normaliserar rasistiska och främlingsfientliga tankegångar. Denna kunskap är särskilt viktig i förståelsen för hur rasism och främlingsfientliga tankegångar gradvis accepteras i det offentliga samtalet och på sikt kan utöva inflytande på politiskt beslutsfattande och på den generella samhällsutvecklingen.

Show more

About the Member

Mattias Ekman

Mattias Ekman is Associate Professor in Media- and Communication Studies and the director of studies for the undergraduate and master programmes. Ekman is currently heading the research project “Interactive Racism in Swedish Online Media, Press ... Read more

Details