Palmemordet som kriminalfiktion: kulturdebatt i svensk press 1975–2020

Project

Duration: 2022 – 2022

Research Areas
Cinema Studies

Description

Projektet studerar svensk kulturdebatt kring den fiktiva gestaltningen av Palmemordet, från Maj Sjöwall och Per Wahlöös roman Terroristerna (1975), som föregriper det faktiska mordet med ett drygt decennium, till komediserien We Got This (Schiaffino Musarra, 2020) – det sista fiktiva verket om Palmemordet att produceras innan Palmeutredningen lades ned efter 34 års sökande. Givet den friktion som uppstår mellan faktiska händelser och deras fiktiva gestaltningar har filmer och TV-serier om Palmemordet genererat en återkommande kulturdebatt som rör sig mellan etiska, estetiska och epistemologiska spörsmål, det vill säga huruvida det är försvarbart att gestalta Palmemordet, hur det i så fall bör gestaltas samt vilken bäring kunskap om de faktiska omständigheterna har på de fiktiva gestaltningarna. Projektet ämnar identifiera och analysera dessa tre kategorier av utsagor gällande verken i fråga.

Finansiär: Wahlgrenska stiftselsen.

Show more

About the Member

Jonathan Rozenkrantz

Jonathan Rozenkrantz has a PhD in Cinema Studies. He is the author of Videographic Cinema: An Archaeology of Electronic Images and Imaginaries (Bloomsbury 2020). Jonathan's PhD dissertation ”Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic C... Read more

Details