Feministiskfilmkultur i Norden under 1970- och 1980-talen

Project

Duration: 2013 – 2014

Research Areas
Cinema Studies

Description

No information text is available.

About the Member

Ingrid Ryberg

Jag är fil.dr. i filmvetenskap med inriktning mot frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. Jag är även verksam inom det konstnärliga... Read more

Details

Keywords

Feminism