New Books

Filmen i försvarets tjänst: Undervisningsfilm i svensk militär utbildning 1920–1939

Film och militär träning Vilken roll spelade filmen på svenska regementen under 1900-talets första decennier? Varför började officerare att göra film till den militära utbildningen? Hur visades fil... Read more

Do You Have a TV?: Negotiating Swedish Public Service through 1950s Programming, "Americanization," and Domesticity

Do You Have a TV? examines three strands of early Swedish television: programming in the 1950s, processes of “Americanization,” and domestic, socio-cultural change in relation to the new medium. By... Read more