New Books

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former för marknadstryck som i vår tid tenderar att undermi... Read more

Screening Protest: Visual narratives of dissent across time, space and genre

Screening Protest brings together a range of scholarly perspectives on the study of protest mediations on television and in film. Arguing that the screen is a fruitful, if overlooked, analytical fo... Read more