New Books

Handbook on Working Towards Gender Equality in the Media.: IAWRT and the Gender Mainstreaming Project.

The Handbook on Working Towards Gender Equality in the Media showcases IAWRT members’ experiences and best practices of working towards advancing gender equality and women’s positions in and throug... Read more

Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid: Vänbok till Gunnar Nygren

Gunnar Nygren, Östersjöprofessor i journalistik vid Södertörns högskola, gick i februari 2020 i pension. Gunnar är en person som skapar engagemang kring viktiga frågor, driver på journalistisk förä... Read more