New Books

The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s

The potential of films to educate has been crucial for the development of cinema intended to influence culture, and is as important as conceptions of film as a form of art, science, industry, or en... Read more

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former för marknadstryck som i vår tid tenderar att undermi... Read more