Mediers känsla för kön

Description

Medier kan ses som ett av de viktigaste områden för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare. I vår medieanvändning konsumerar vi ett alltmer omfångsrikt utbud men producerar också eget material genom digitaliseringen. I denna mediekultur är symboliska representationer kanske viktigare än någonsin. Texter och bilder är avgörande för vårt identitetsskapande och för hur vi förstår, upplever och kategoriserar människor efter kön, ålder, hudfärg, nationalitet, sexualitet. I medierna finns en närvarande men ofta svårfångad symbolisk ordning, som förkroppsligar föreställningar om kön, ger dem yta och omger dem med olika känslor. Den nya mediesituationen innebär att fältet för mediestudier vidgas och därmed nya perspektiv i den feministiska medieforskningen.

I denna antologi undersöks hur vi skapar och formar det vi i dagligt tal kallar kön. Här redovisas studier kring Facebooks användning i Iran, om queera begär och närhet i forskning på onlinespel, om maskulinitet i träningsbloggar och om hur genus skapas i digitalt musikbruk. I studier av etablerade medier analyseras den musikaliska diskursen i talang-realities, hur unga kvinnor relaterar till en lesbisk tv-serie och hur affektiva bilder av kvinnors kroppar kan förstås. Studier av nyhetsredaktioners könsordningar redovisas och hur kvinnliga journalister använder ny medieteknik. Den betydelse så kallade vetenskapliga vändningar haft för den feministiska medieforskningen tas upp liksom hur ett intersektionellt angreppssätt ökar förståelsen för makt, identitet och representation.

Show more

Details

 • Type:
  Anthology (peer reviewed)
 • Published:
  2015
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • ISBN:
  978-91-87957-12-3

Keywords

Feminism Gender Media

About the Editors

Anja Hirdman

Anja Hirdman är professor och verksam som lektor vid JMK. Hon har en fil.mag i idéhistoria och doktorerade i journalistik med avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fibaktuellt, 2002. Read more

Madeleine Kleberg

Madeleine Kleberg är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och var 1975-2009 lektor och forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet. Read more

Reference

Hirdman, A. and Kleberg, M. (eds.). (2015). Mediers känsla för kön. Göteborg: Nordicom.