Book Chapter

Dokumentära spår

Publication

Chapter Author
Malin Wahlberg

Publisher
Filmform

Description

Dokumentära spår Av Malin Wahlberg

Experimentfilm och videokonst prövar ofta olika strategier för att på en och samma gång skapa och undersöka premisserna för det unika uttrycket i ljud och bild, eller ämnet för den egna berättelsen. Stilkonventioner och meningsskapande processer vi tar för givna, eller inte ens tänker på i mer vardagliga möten med film och media, speglas här och ger insikter om till exempel fotografiets och filmens tillskrivna sanningsanspråk eller åskådarens förväntningar på olika bilder eller mediala tilltal.

Show more

Downloadable File

Details

About the Author

Malin Wahlberg

Dr. Malin Wahlberg is a Professor in Cinema Studies at the Department of Media Studies at Stockholm University. Wahlberg received her PhD at Stockholm University in 2003 and have since then published work in the fields of classical film theory, do... Read more

Reference

Wahlberg, M. (2020). Dokumentära spår. In: A. Larsson, ed., Filmform 1950-2020, Stockholm: Filmform, pp. 17-19.