Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Publication

Abstract

I följande policy brief presenteras resultat från det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris. Projektet, som leds av Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, har syftat till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten. Brief:en innefattar resultat från studier av internetoffentligheter, ledarjournalistik och yttranden från folkvalda politiker.

Show more

Details

About the Author

Mattias Ekman

Mattias Ekman is Associate Professor in Media- and Communication Studies and the director of studies for the undergraduate and master programmes. Ekman is currently heading the research project “Interactive Racism in Swedish Online Media, Press ... Read more

Reference

Ekman, M. (2021). Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken. Stockholm: Delmi Policy Brief 2021:8.