Kulturjournalistikens världar

Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner.

Description

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Hur bidrar kulturjournalistiken till förståelsen av brännande samtidshändelser och samhällsfrågor? Är kulturjournalisternas oro för kritikens överlevnad i det digitala medielandskapet befogad?

I denna bok undersöker tre medieforskare kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik.

Det visar sig att kulturjournalistiken har ett unikt anslag jämfört med traditionell nyhetsjournalistik och politisk opinionsbildning. Den rör sig gärna bortom nationalstatliga förståelseramar och är debattdrivande på ett särpräglat sätt. Laddade kulturdebatter om #metoo, terrorism och identitetspolitik breder ut sig och lockar till klick. Samtidigt har recensionsgenren fortfarande en given roll i utbudet, även om den befinner sig i klicklandskapets utkanter.

Boken ger en unik inblick i en sällan belyst del av det svenska medielandskapet, och tillför ny kunskap om kulturjournalistikens särskilda stildrag samt de roller den spelar i samhället och demokratin.

Show more

Details

 • Type:
  Anthology (other academic)
 • Published:
  2022
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • ISBN:
  978-91-88909-82-4
 • Pages:
  358

About the Editors

Kristina Riegert

Kristina Riegert is Professor in Media & Communication Studies, having held a position as Lecturer in Journalism and a PhD in Political Science. Read more

Anna Roosvall

Anna Roosvall got her PhD at the department for Journalism, Media and Communication, at Stockholm University in 2005. Her doctoral dissertation was about Swedish foreign news and aspects of nationality, ethnicity and gender. She was a post-doc res... Read more

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies at Stockholm University, Sweden. He received his PhD from the same department in 2011. His research addresses the relationship between media, politics and cult... Read more

Reference

Riegert, K., Roosvall, A. and Widholm, A. (eds.). (2022). Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner. Lund: Nordic Academic Press.