Journal Article

Directing diversity: Managing cultural diversity media policies in Finnish and Swedish public service broadcasting

Publication

Authors
Karina Horsti, Gunilla Hultén

Details

 • Type:
  Journal Article (peer reviewed)
 • Journal:
  International Journal of Cultural Studies, Issue 2.
 • Pages:
  209-227
 • Published:
  2011
 • Language:
  English

About the Author

Gunilla Hultén

Docent i journalistik vid IMS/JMK. Gunilla Hultén disputerade år 2006 i Stockholm på avhandlingen Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidninger efter 1945. Hon anställdes år 2011 som universitetslektor i journ... Read more

Reference

Horsti, K. and Hultén, G. (2011). Directing diversity: Managing cultural diversity media policies in Finnish and Swedish public service broadcasting. International Journal of Cultural Studies, (2), pp. 209-227.