New Nordic journalism research

Challenges and perspectives

Editors
Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Publisher
Nordicom

Description

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudier, enheten JMK, vid Stockholms universitet, etablerade under åren ett forum för kontakt och samverkan mellan seniora och juniora forskare inom forskningsfältet journalistik. En stor del av aktiviteterna inom nätverket handlade om regelbundet arrangerade seminarier och workshops för doktorander med diskussioner relaterade till de unga forskarnas presentationer av papers. Ett nytt nummer av Nordicom Review (volume 34, Special issue December 2013), med Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk och Ester Pollack som redaktörer, representerar ett urval av sådana papers i artikelform, skrivna av nuvarande eller tidigare doktorander och i de flesta fall relaterade till deras avhandlingsprojekt.

Show more

Details

 • Type:
  Anthology (peer reviewed)
 • Published:
  2013
 • Publisher:
 • Language:
  English
 • ISBN:
  978-91-86523-83-1
 • Edition:
  1st
 • Pages:
  169

Keywords

Journalism

About the Editors

Sigurd Allern

Utbildning: Dr.polit. vid Universitetet i Bergen (1997). Magistergrad i sociologi, Universitetet i Oslo, 1974. Professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stoc... Read more

Ester Pollack

Ester Pollack, PhD, is a Professor of Journalism Studies in the Department of Media Studies at Stockholm University. Her research combines sociological and historical perspectives on the relations between two of society’s institutions: journalism ... Read more

Reference

Allern, S., Bødker, H., Eide, M., Lauk, E. and Pollack, E. (eds.). (2013). New Nordic journalism research: Challenges and perspectives. Göteborg: Nordicom.