TV-pionjärer och fria filmare

Description

Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Om webben idag radikalt förändrat medielandskapet, innebar tv då en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde det även film. Den så kallade Filmavdelningen inom Radiotjänst inrättades redan 1956 och till chef utsågs Lennart Ehrenborg. »TV-pionjärer och fria filmare« är en bok om Filmavdelningens verksamhet. Mötet mellan film och tv ger inblickar både i tekniska möjligheter och begränsningar, liksom tankar och idéer kring filmen som programformat och folkbildning. Det är en historia som belyser såväl förväntningar som farhågor kring nya medier, men även påminner om att nya teknologier och visningskontexter utvecklas gradvis och överlappande. Bokens artiklar omfattar filmares och fotografers egna minnen och reflektioner samt aktuell mediehistorisk forskning och illustreras av ett rikt fotomaterial. Därtill medföljer två DVD-skivor med filmer i urval.

Show more

Details

 • Type:
  Book (other academic)
 • Published:
  2008
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • ISBN:
  978-91-88468-10-9
 • Pages:
  285

About the Author

Malin Wahlberg

Dr. Malin Wahlberg is a Professor in Cinema Studies at the Department of Media Studies at Stockholm University. Wahlberg received her PhD at Stockholm University in 2003 and have since then published work in the fields of classical film theory, do... Read more

Reference

Wahlberg, M. (2008). TV-pionjärer och fria filmare. Stockholm: Kungliga biblioteket.