Svängdörrarnas förlovade land

Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter

Publication

Description

I den här texten diskuteras några av de demokratiproblem som är knutna till en samhällsutveckling där privat, kommersialiserad lobbying spelar en växande politisk roll och där politiskt tillitskapital kan utnyttjats kommersiellt.

Först definieras och diskuteras begreppet lobbyism, därefter dryftas den ekonomiska och politiska bakgrunden till PR-branschens framväxt. Sedan går vi mer konkret in på politiska karriärer i ”svängdörrarnas rike” och ger exempel på politisk påtryckarmakt. Efter det för vi en diskussion om vilken typ av kompetens som är till salu på denna konsultmarknad.

I slutavsnittet pekar vi på behovet av ökad öppenhet och hårdare reglering av ett politiskt system där politiskt förtroendekapital i rask takt förvandlas till en ordinär vara på marknaden.

Show more

Details

About the Authors

Sigurd Allern

Utbildning: Dr.polit. vid Universitetet i Bergen (1997). Magistergrad i sociologi, Universitetet i Oslo, 1974. Professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stoc... Read more

Ester Pollack

Ester Pollack, PhD, is a Professor of Journalism Studies in the Department of Media Studies at Stockholm University and deputy head of the department. Her research combines sociological and historical perspectives on the relations between two of s... Read more

Reference

Allern, S. and Pollack, E. (2018). Svängdörrarnas förlovade land: Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter. Stockholm: Katalys, institut för facklig idéutveckling.