Ryska grymheter och svensk judefara

Pogromer i Ryssland och östjudisk invandring i svensk dagspress 1881 – 1921

Publication

Details

About the Author

Gunilla Hultén

Docent i journalistik vid IMS/JMK. Gunilla Hultén disputerade år 2006 i Stockholm på avhandlingen Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidninger efter 1945. Hon anställdes år 2011 som universitetslektor i journ... Read more

Reference

Hultén, G. (2016). Ryska grymheter och svensk judefara: Pogromer i Ryssland och östjudisk invandring i svensk dagspress 1881 – 1921. Stockholm: Presshistorisk årsbok 2016.