Chapters In Anthologies

Published Title Anthology Authors
2020 ”Hur Rolf blev Lassgård. En skådespelares persona och den svenska självbilden i närhistoriskt perspektiv” Historiska fiktioner – en antologi om film, tv och historia Maaret Koskinen
2020 Brottslighet och namnpublicering Uthängd! – inte bara #metoo Ester Pollack
2020 With Eyes Wide Open: Gender Equality in the Polish Film Industry Women in the International Film Industry. Policy, Practice and Power Greta Gober
2020 Myten om datajournalistik Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid. Vänbok till Gunnar Nygren Ester Appelgren, Andreas Widholm
2020 “Anticipating Adaptation and Tracing the (In)Visible: David Lagercrantz’ The Girl in the Spider’s Web as Implicit Film Script” Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave Studies in Adapatation and Visual Studies Maaret Koskinen
2020 “A More Participatory Culture” An Afterword to the Hebrew edition and a conversation with Henry Jenkins Hitlakdut Tarbutit / Convergence Culture Doron Galili
2020 Media and climate migration: Transnational and local reporting on vulnerable island communities Media, journalism and disaster communities Florencia Enghel, Anna Roosvall, Matthew Tegelberg
2020 Cosmopolitanism in the Anthropocene: - The Sage Handbook of Media & Migration Miyase Christensen
2019 George Kleine and the Institutional Film Exchange: An Experiment in Nontheatrical Film Distribution, 1921–1929 The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s Joel Frykholm
2019 Introduction The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s Joel Frykholm, Marina L. Dahlquist
2019 Anti-Immigrant Sentiments and Mobilization on the Internet. The SAGE Handbook of Media and Migration Mattias Ekman
2019 Användningen av digitala arkiv inom humaniora Humanistiska fakultetens jubileumsserie - Nedslag inom Humaniora Elizabeth Castaldo Lundén
2019 Charlie Chan’s Last Mystery, or, the Transcultural Disappearance of Warner Oland Nordic Film Cultures and Cinemas of Elsewhere Kim Khavar Fahlstedt
2019 Let us roam the night together: Articulation and Representation in Tongues Untied and Moonlight Hollywood at the Intersection of Identity Louise Wallenberg
2019 Journalistiken och nyhetskällorna Handbok i journalistikforskning Mattias Ekman
2019 ’One should always be able to do something’: Social Engineering and Organization in the Family Politics of Alva Myrdal Women Writers in Organization Studies Torkild Thanem, Louise Wallenberg
2019 Ingmar Bergman - minne, arkiv, arkeologi Ingmar Bergman mellan teori och praktik. Reflektioner av forskare och konstnärer Maaret Koskinen
2019 Allt mer tolkande journalistik: Subjektivitet, åsikter och känslor i nyhetsmedierna Nyheter – allt mer en tolkningsfråga: Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 Anna Roosvall, Andreas Widholm
2019 Passageraren, eller hur jag tycker det är att resa Apropå Eric M. Nilsson. En antologi om Eric M. Nilssons filmer Malin Wahlberg
2019 Fil(m)osofiska valfrändskaper. Eric M. Nilsson och Lars Gyllensten Apropå Eric M. Nilssson. En antologi om Eric M. Nilssons filmer Maaret Koskinen