Chapters In Anthologies

Published Title Anthology Authors
2022 Jacobi's Burden: "Jewish" Figurations in Fanny och Alexander Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice Jonathan Rozenkrantz
2022 Hur vet medierna?: Källkritik och desinformation i bevakningen av kriget i Ukraina 2022 Källkritik och krig: Propaganda, desinformation och lögner Gunnar Nygren, Andreas Widholm
2022 Kulturjournalistikens roller i den digitala medieekologin Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner Andreas Widholm
2022 Medielandskapets förändringar och kulturjournalistikens kriser Kulturjournalistikens världar: Om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner Andreas Widholm
2022 Reporting Fashion: Fashioning Moving Images from Newsfilms to Web Series Insights on Fashion Journalism Elizabeth Castaldo Lundén
2022 Modern Minotaurs: Surrealism, Myth, and Magic in the 1930s Surrealism and Magic: Enchanted Modernity Kristoffer Noheden
2022 Lesbian Desire, Misandry, and Porno Violence in the Fashion Film, 2009-2012 Fashion, Performance and Performativity Louise Wallenberg
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör rent hus. Hem och huslighetsideal i Härjedalen ca 1850–1900 Med tvål, vatten och flit. hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 Marie Tengroth Ulväng
2021 Who is Publishing What? How Gender Influences Publication Gender Equality in Academia – from Understanding to Change Greta Gober, Øystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare
2021 From Exception to Norm – the Development of Resilience in a Network Gender Equality in Academia – from Understanding to Change Ylva Elvin-Nowak, Greta Gober, Lotta Snickare
2021 Marvelous Montage: Surrealism and Film Surrealism Beyond Borders Kristoffer Noheden
2021 Surrealist Cinema in the Anthropocene: Nelly Kaplan, Jan Švankmajer, and the Revolt of Animals Surrealism and Film after 1945: Absolutely Modern Mysteries Kristoffer Noheden
2021 Neural attunment to others: Shame, social status, and rewarded viewing in reality television in Sweden Mediated Shame of Class and Poverty Across Europe Anja Hirdman
2021 History in the Making: Minor Immigrant Film Studies as Memory Activism Negotiations of Migration John Sundholm
2021 Film Surrealism: Cambridge Critical Concepts Kristoffer Noheden
2021 Nature, Mechanically Reproduced: Surrealist Film and Photograpy Between the Wars Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939 Kristoffer Noheden
2021 Negotiating motherhood in Sweden: On and Off Screen Mothers and Motherhood: Negotiating the international audio-visual industry Maria Jansson, Louise Wallenberg
2021 "En såffa något kostbar": Snickarna, möblerna och hushållen i västra Härjedalen 1780-1870 Härjedalsrokoko under två sekler: Om schatullmakaren Jöns Ljungberg och hans landskap Marie Tengroth Ulväng
2021 The Time of Our Lives Marianna Christofides: Days In Between John Sundholm
2021 Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier Journalistik i Coronans tid Fredrik Mårtenson, Andreas Widholm