Doctoral Theses

Published Title Authors
2008 Media Crisis Decision Making: A Case Study of SR (Swedish Radio), SVT (Swedish Television) and TV4 Eva-Karin Olsson
2008 Klasstolkningar: En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter Sven Ross
2008 British Audiences and Approaches to European Cinema: Four Case Studies of Responses to French and Swedish Film in the UK Today Ingrid Stigsdotter
2008 Nazityskland i populärkulturen: Minne, myt, medier Eva Kingsepp
2008 Culture and transmission: The technological and cultural reach of international syndicated radio Lars Lundgren
2007 State Is Our Shepherd: Representations of Order and Otherness in four 1930's Newspapers in Sweden Merja Ellefson
2007 Den medierade konsten: Scenen, samtalet, samhället Anna Orrghen
2006 Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945 Gunilla Hultén
2005 Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm Gunnar Nygren
2005 Amerikafantasier: Kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63. Amanda Lagerkvist
2005 Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar Anna Roosvall
2004 Two dreamplays: From Strindberg's modernism to Potter's television Staffan Ericson
2003 Den televiserade ekonomin: Nyheter om statsbudgeten 1980-1995 Bo Mårtenson
2003 Figures of Time.: On the Phenomenology of Cinema and Temporality Malin Wahlberg
2002 Tilltalande bilder.: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt Anja Hirdman
2001 En studie i medier och brott Ester Pollack
2001 Reason sets the tone: Two centuries of music criticism in Swedish dailies Kristina Widestedt
1996 The Resolution of the Image: Historical and Theoretical Perspectives on Film Movement Trond Lundemo