Axel och Margaret Sx:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Your search found 1 item

Mediedrev och politiska skandaler

By Ester Pollack

I Sverige har mediedrev blivit en vanlig beteckning på en mediebevakning som är omfattande, kritisk men ensidig, och bär prägel av kampanj. ’Drevet... Read more