Kulturhistoriska Bokförlaget

Your search found 2 items

Ekonomisk kulturhistoria

By Klas Nyberg

Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Boken fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-... Read more