Kungliga Biblioteket

Your search found 6 items

TV-pionjärer och fria filmare

By Malin Wahlberg

Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Om webben idag radikalt förändrat medielandskapet, innebar tv då en... Read more