Stockholms universitet

Your search found 42 items

Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

By Joel Frykholm

This report presents an account of the initial phase of a pedagogical project that was initiated at the Section for Cinema Studies in the fall of 2... Read more

Ekonomisk kulturhistoria

By Klas Nyberg

Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Boken fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-... Read more

Approaches to urban representations on film: a research overview

By Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter

I-Media-Cities, lett av Ingrid Stigsdotter, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars mål är att utveckla teknik för tillgängliggörande och a... Read more

Minne, medier och materialitet

By Trond Lundemo

Historiemedvetandet har skiftat mellan olika tider beroende på sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Dessa skiften har sin grund... Read more

Barbarella: 50 Years of Space Age

By Elizabeth Castaldo Lundén

Jane Fonda strippar i tyngdlöst tillstånd till tonerna av psykedelisk musik. Hon åker till planeten Tau Ceti för att leta reda på vetenskapsmannen ... Read more

Pre-Code Hollywood

By Elizabeth Castaldo Lundén

1934 började ”The Hays Code” tillämpas strikt i Hollywood – ett moraliserande dekret över vad filmen inte längre fick visa och vara: våld, sex, mis... Read more

New Nordic journalism research

By Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Read more

Chinatown Film Culture

By Kim Khavar Fahlstedt

This study investigates film culture in San Francisco's Chinatown between the years 1906 and 1915. While Chinatowns have figured in several studies... Read more

Mellan lag och moral

By Yvonne Andersson

The main purpose of the dissertation is to describe how four Swedish newspapers construct ethical standpoints and what norms they prescribe. This i... Read more

Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne

By Michael Westerlund

With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversi... Read more

The Global Justice Movement in Swedish media

By Mattias Ekman

The mobilisations against global summits towards the end of the last millennium, and the creation of the World Social Forum (WSF) in 2001, made an ... Read more

The Grand Interruption

By Yvonne Andersson, Amanda Lagerkvist

This essay aims to shed light on two online phenomena dominated by women in the contemporary Swedish context—blogs about terminal illness and suppo... Read more