Möt våra forskare

Kristina Widestedt

Widestedts vetenskapliga intresse cirkulerar kring makt och maktutövning – journalistiken som producent av symbolisk och diskursiv makt. Historiska studier av journalisitik är ett centralt tema i hennes forskning. Widestedts avhandling studerade musikkritik som ett sätt att utöva estetisk makt oc... Läs vidare

Christian Christensen

Christian Christensen is Professor of Journalism at the Department of Media Studies. Christian obtained his Ph.D. from the Department of Radio-Television-Film at the University of Texas at Austin in 2001. His recent publications have addressed the relationship between whistleblowing, transparency... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Joel Frykholm

My primary research interest is early American cinema, including issues of industrial and cultural change, historic reception, and local film history. Recently I've been exploring the place of American popular culture in processes of cultural globalization, specifically looking at Hollywood's imp... Läs vidare

Peter McNeil

Peter McNeil conducts research in the fields of fashion studies, design history and art history, with an emphasis upon fashion and social identity, fashion and representation, and fashion and consumption.

Ingrid Ryberg

Min forskning är inriktad på frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och reception i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. I min aktuella forskning om feministisk och homopolitisk filmkultur under 1970- och 80-talet fokuserar jag på de... Läs vidare

Möt våra doktorander

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Ashley Smith

Ashley Smith is a PhD Candidate in Media Studies at Stockholm University. She received her MA in Cinema Studies from Stockholm University in 2010 and undergr... Läs vidare

Tindra Thor

My research interests are primarily focused on artistic urban practices and performances. I explore these interests in an interdisciplinary manner that is an... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Nadi Tofighian

Nadi Tofighian is a lecturer at the Section for Cinema Studies. He has previously been a lecturer at Linnaeus University and at De La Salle University Manila... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Chris Baumann

Chris Baumanns nuvarande forskning är huvudsakligen inriktad på digitala medieteknologier, med särskilt fokus på hårdvara, mjukvara, och användargränssnittet... Läs vidare

Nyhetsarkiv