Möt våra forskare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskning kretsar kring kopplingarna mellan mediers uttryck och deras existensvillkor. Han är särskilt intresserad av den analoga videons teori och historia, både som ett specifikt medium och som estetisk-konceptuellt element i fiktionsfilmer. Han studerar även det historiska bruket av... Läs vidare

Jörgen Rahm-Skågeby

Skågeby arbetar i områden där discipliner som HCI, mediestudier, och informatik möts. Särskilt intressanta blir de kontinuiteter och avbrott som kan ses i (relationen mellan) specifika medieteknologier och deras design över tid. Exempel på sådana forskningsfält är mediearkeologi, humanistisk MDI,... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Anu Koivunen

My research centres on Finnish cinema and television history as well as the construction of gender, nation and sexuality in audiovisual culture. For a decade, the main focus of my research has been the cultural construction of emotions and affects in the public sphere, and the metatheoretical que... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Anja Hirdman

Min forskning rör sig huvudsakligen inom det kulturkritiska fältet och berör skilda medietyper som digitala plattformar, television, dagspress, populärpress och reklam. Mitt forskningsintresse rör främst populärkultur och hur olika mediers teknologiska och formmässiga förutsättningar, berättartek... Läs vidare

Möt våra doktorander

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Sofia Lampropoulou

Sofia’s research interests lie primarily in history of dress and costume as well as in fashion theory; history of ancient Greek dress; concepts of myth and c... Läs vidare

Saki Kobayashi

Sakis doktorsavhandling ska utforska begreppet "svensk stjärna" och stjärnmaskineri i svensk 40-talets film med fokus på fem skådespelerskor (Viveca Lindfors... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare