Möt våra forskare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Ester Pollack

Min forskning omfattar tre olika fält: medier och brott, journalistikens roller i den politiska historien samt politisk kommunikation. Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journalistikforskningen. Forskningsfrågorna behandlar relationerna mellan b... Läs vidare

Kim Khavar Fahlstedt

My research is guided by the ambition to locate and study film culture at the margins of history. Following the often-elusive concept of new film history, I have taken a cultural studies approach to chart and navigate the multifarious landscapes of cinema's first decades. This far, my work has co... Läs vidare

Christian Christensen

Christian Christensen is Professor of Journalism at the Department of Media Studies. Christian obtained his Ph.D. from the Department of Radio-Television-Film at the University of Texas at Austin in 2001. His recent publications have addressed the relationship between whistleblowing, transparency... Läs vidare

Malin Wahlberg

Wahlberg's fields of interests include film and philosophy; film archives and cultures of commemoration; documentary film and media; experimental cinema and film in contemporary art. Wahlberg is currently working on a book on solidarity film and radical programming, in relation to her archive pro... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Möt våra doktorander

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Martin Karlsson

Martins forskning belyser representation av politiska protester i teve-nyheter från ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förstå hur televisionen genom ... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Katerina Linden

Katya Linden arbetar med en avhandling som inriktar sig på studiet av hur människor minns och sörjer döda online i Ryssland, utforskning av minnets roll, glö... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Nyhetsarkiv