Möt våra forskare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies (IMS) at Stockholm University, Sweden. His research addresses the relationship between media, politics and culture with a particular focus on journalism and social media. This broad area includes studies of on... Läs vidare

Daniel Wiegand

My main areas of research are the history and theory of early cinema and early sound film. I am especially interested in the history of film aesthetics, the development of film style, and the historical discourse on film, including early film theory.

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in the media as well as the role of social media in the creation of the self. These issues have been examin... Läs vidare

Kristina Widestedt

Widestedts vetenskapliga intresse cirkulerar kring makt och maktutövning – journalistiken som producent av symbolisk och diskursiv makt. Historiska studier av journalisitik är ett centralt tema i hennes forskning. Widestedts avhandling studerade musikkritik som ett sätt att utöva estetisk makt oc... Läs vidare

Nadi Tofighian

Nadi Tofighian is a lecturer at the Section for Cinema Studies. He has previously been a lecturer at Linnaeus University and at De La Salle University Manila, and did a postdoc at the Film and Media Studies Program at Yale University in 2015-2016. He completed his doctoral dissertation, Blurring ... Läs vidare

Möt våra doktorander

Elizabeth Castaldo Lundén

Elizabeth är intresserad av arkivforskning som metodologi, transdisciplinaritet, epiphenomena, Hollywood historia, media historia, Americana, PR, reklam och ... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Rebecca Bengtsson

Rebecca's research explores how, in predefined places and distinct moments in time, the interaction between refugee migration and visual representation takes... Läs vidare

Helena Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Martin Karlsson

Martins forskning belyser representation av politiska protester i teve-nyheter från ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förstå hur televisionen genom ... Läs vidare

Lauren Downing Peters

Lauren's research interests include fashion and the body; fashion theory and method; fashion studies pedagogy; embodiment and discourse; wardrobe studies; fa... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring relationen mellan estetik, medieteknologier, och de teoretiska diskurser som uppstår i skärningspunkten däremella... Läs vidare

Nyhetsarkiv