Möt våra forskare

Jan Olsson

Jan Olsson's primary research interests are historical reception and emerging media in a cross-cultural perspective. For a comprehensive account of research interst and key publications, see https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Olsson_(film_scholar)

Jörgen Rahm-Skågeby

Skågeby arbetar i områden där discipliner som HCI, mediestudier, och informatik möts. Särskilt intressanta blir de kontinuiteter och avbrott som kan ses i (relationen mellan) specifika medieteknologier och deras design över tid. Exempel på sådana forskningsfält är mediearkeologi, humanistisk MDI,... Läs vidare

Michael Westerlund

Michael Westerlunds huvudsakliga forskningsintresse är riktad mot den datormedierade kommunikationens implikationer på samhälle, kultur och individer och då särskilt hur riskfyllda och problematiska ämnen hanteras och förändras genom den globala kommunikationsplattformen internets utbredning. I a... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Patrick Vonderau

I am interested in media and cultural history, technology and social theory, and especially in understanding the multi-faceted relations between “media” and “industries” in their broad historical, aesthetical, theoretical, and technological contexts. Research interests include production studies,... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Möt våra doktorander

Saki Kobayashi

Sakis doktorsavhandling ska utforska begreppet "svensk stjärna" och stjärnmaskineri i svensk 40-talets film med fokus på fem skådespelerskor (Viveca Lindfors... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Anna Hanchett

Anna's most pressing intellectual interests include fashion history and theory; feminist, gender and sexuality studies; fashion materiality; studies of corpo... Läs vidare

Sofia Lampropoulou

Sofia’s research interests lie primarily in history of dress and costume as well as in fashion theory; history of ancient Greek dress; concepts of myth and c... Läs vidare

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Rebecca Bengtsson

Rebecca's research explores how, in predefined places and distinct moments in time, the interaction between refugee migration and visual representation takes... Läs vidare