Möt våra forskare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Nadi Tofighian

Mitt nuvarande forskningsprojekt "Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919" undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Det är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria,... Läs vidare

Maria Nilsson

My research is concerned with questions regarding professional roles in the journalistic field, the notion of visual expertise, the function of visual imagery in journalism, innovative forms of storytelling, and credibility and truth claims in journalistic and visual practices more broadly.

Ingrid Stigsdotter

Ingrid Stigsdotter is a Film Studies researcher interested in reception and representation. Her PhD thesis at the University of Southampton (2008) and related publications dealt with European cinema in Britain, using empirical audience data to discuss the tendency for some films’ and stories’ abi... Läs vidare

Sven Ross

Ross forskning har framför allt har fokuserat på medier och samhällsklass. Under 1980-talet gjordes innehållsanalyser av klasstrukturen i svensk TV (Ross 1988). Därefter undersöktes hur publiken uppfattar samhällskklasser i TV, vilket senare utmynnade i avhandlingen Klasstolkningar (2008).

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Möt våra doktorander

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Chiara Faggella

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshis... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Chris Baumann

Chris Baumanns nuvarande forskning är huvudsakligen inriktad på digitala medieteknologier, med särskilt fokus på hårdvara, mjukvara, och användargränssnittet... Läs vidare

Nyhetsarkiv