Möt våra forskare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Patrick Vonderau

I am interested in media and cultural history, technology and social theory, and especially in understanding the multi-faceted relations between “media” and “industries” in their broad historical, aesthetical, theoretical, and technological contexts. Research interests include production studies,... Läs vidare

Anna Roosvall

Anna Roosvall's research is centred on the nation-globalization continuum and issues of justice and solidarity in four related areas: 1) media, climate change and indigenous peoples; 2) foreign news – particularly online news images; 3) mobile minorities, identity, intersectionality and place; 4)... Läs vidare

Tove Thorslund

Mina forskningsintressen inkluderar film- och televisionshistoria, kulturhistoria, genusstudier, receptionsteori, minne, tid och temporalitet.

Elizabeth Castaldo Lundén

Elizabeths forskning fokuserar på det historiska sambandet mellan Hollywood och modeindustrin. Hon är särskilt intresserad av att studera hur branschövergripande samarbeten hjälpte till att utveckla det internationella modesystemet genom Hollywoods intermediala räckvidd. Hennes arbete är starkt b... Läs vidare

Möt våra doktorander

Tom Buurman Matheus

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Ole Johnny Fossås

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Saki Kobayashi

Saki's PhD dissertation will study the stardom of Viveca Lindfors, arguably the largest female star in the 1940s Swedish cinema. Through analysing Lindfors' ... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare