Filmen överlever - genom sin mångfald av uttryck och visningskulturer

Publicerad: 16 mars 2017

– Filmens död förutspåddes i samband med televisionens etablering som dominerande mediekultur, och sedan var det videon som på liknande sätt ansågs hota biografkulturen. Men medieteknologin, liksom medieanvändandet, har alltid utvecklats gradvis och överlappande, säger forskaren Malin Wahlberg, Stockholms universitet, som inte fruktar något slut för den biografvisade filmen.

Sent i höstas valdes Malin Wahlberg in i Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse som en av 7 nya ledamöter. Nu ger hon sin syn på den svenska filmens framtid.

– Det skrevs böcker om filmens död i slutet av 1990-talet. Filmen överlevde digitaliseringen och intresset för film och filmkultur är påtagligt, säger Malin Wahlberg.

Hon tror att stödet till den svenska filmen bättre måste anpassas till de moderna mediekonsumenternas behov och matcha filmens liv i olika medier och visningsfönster utanför biografsalongerna för att nå en än större publik. Hon tror inte att biograffilmens framtid är hotad utan är övertygad om att den kommer hitta sätt att överleva på. Malin Wahlberg understryker att samtalet om filmens framtid och den strategiska planeringen framåt måste handla om annat än att maximera besökssiffror.

– Samtalet om "filmens framtid", den strategiska planeringen och framtidsvisionen måste rymma andra aspekter än att mäta framgång i antalet biobesök. Ett exempel är att följa upp och stödja det arbete som SFI redan bedriver vad gäller att stimulera unga filmskapare, att även ge stöd till formförnyande kortfilm och dokumentärfilm. Spännande projekt har genomförts, och pågår framöver, för att uppmuntra film- och mediekunskap i skolan och att skapa rum för offentliga samtal i direkt anslutning till filmvisningar.

Hon tillägger att:

– Den svenska filmens framtid kommer an på kulturpolitiken i stort. I ljuset av det på många sätt oroväckande världspolitiska läget måste vi generellt vara beredda på att slåss för demokratiska grundprinciper, mänskliga rättigheter och tolerans. Kulturen och konstnärlig verksamhet framstår, liksom utbildning och platser för offentliga samtal, som än mer hoppingivande sammanhang för dialog, kritiskt tänkande och solidaritet. Men det är sammanhang att värna för, och som vi inte längre kan ta för givna.

Malin Wahlberg har forskat om klassisk filmteori, dokumentärfilm, experimentell film/medier samt tidig television. Hon känner sig hedrad över av att ha blivit invald i Stiftelsen Svenska Filminstitutets nya styrelse, SFI och hoppas kunna bistå med sin film- och medievetenskapliga kompetens.

– Jag hoppas kunna bidra med ett analytiskt förhållningssätt, ett historiskt perspektiv och en vidare transnationell blick på filmkultur, representation och mediespecifikt berättande. Jag bidrar förstås med en genuin passion för filmen som konstnärligt uttryck, engagerande underhållning och en mediehistoria att värna om och aktivt utforska, säger Malin Wahlberg.

Text: Svante Emanuelli

Detaljer