Svenska Filminstitutet

Stockholm, Sweden

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Women's Film History Network: Norden 2016 - 2017 Ingrid Stigsdotter
I-Media-Cities 2016 - 2019 Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter