Möt våra forskare

Kristoffer Noheden

Nohedens forskning är främst inriktad på surrealismen och har en tvärvetenskaplig och intermedial inriktning. Hans monografi Surrealism,Cinema, and the Search for a New Myth (Palgrave Macmillan, 2017) ställer efterkrigstidens surrealistiska film i relation till surrealismens övergripande utveckli... Läs vidare

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies (IMS) at Stockholm University, Sweden. His research addresses the relationship between media, politics and culture with a particular focus on journalism and social media. This broad area includes studies of on... Läs vidare

Maaret Koskinen

Koskinen has authored several books on Bergman’s work in film, theatre, and literature from various theoretical perspectives. Her PhD dissertation in 1993, called (in translation) Plays and Mirrors. The Cinematic Aesthetics of Ingmar Bergman, was followed by ’Allting föreställer, ingenting är’. F... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in the media as well as the role of social media in the creation of the self. These issues have been examin... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Möt våra doktorander

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Ashley Smith

Ashley Smith is a PhD Candidate in Media Studies at Stockholm University. She received her MA in Cinema Studies from Stockholm University in 2010 and undergr... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring relationen mellan estetik, medieteknologier, och de teoretiska diskurser som uppstår i skärningspunkten däremella... Läs vidare

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Nyhetsarkiv