Möt våra forskare

Kari Andén-Papadopoulos

Min forskning berör en rad olika forskningsfält, framför allt visuella kulturstudier, American studies, medier och globalisering, nyhetsjournalistik, politisk kommunikation samt kris- och konfliktkommunikation. Den omfattar också ett brett spektrum av olika medietyper såsom dagspress, populärpres... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Miyase Christensen

Christensen’s research is interdisciplinary in nature and comprises areas such as social theory perspectives on globalization processes and social change; environmental communication and climate change; technology, culture and identity; and, politics of popular communication. She serves on a numb... Läs vidare

Maaret Koskinen

Koskinen has authored several books on Bergman’s work in film, theatre, and literature from various theoretical perspectives. Her PhD dissertation in 1993, called (in translation) 'Plays and Mirrors. The Cinematic Aesthetics of Ingmar Bergman', was followed by ’Allting föreställer, ingenting är. ... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Bo Florin

Florins forskning har huvudsakligen ägnats den svenska stumfilmstiden. Ett RJ-projekt om Sjöström i Hollywood har resulterat i boken Transition and Transformation. Victor Sjöström in Hollywood 1923-1930 (AUP 2013). För närvarande arbetar han även tillsammans med Patrick Vonderau på en studie krin... Läs vidare

Möt våra doktorander

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

Anna Hanchett

Anna's most pressing intellectual interests include fashion history and theory, feminist, gender and sexuality studies, material culture, postcolonial theory... Läs vidare

Chiara Faggella

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshis... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring hur medietekniker och teknologier skapar förutsättningar för estetiska och konceptuella uttryck. Han är särskilt ... Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Nyhetsarkiv