Möt våra forskare

Kristina Riegert

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation (The Image War: NATO’s Battle for Kosovo in the British Media, 2003), kollektiva (nationella eller regionala) identiteter (special issue Internationa... Läs vidare

Peter McNeil

Peter McNeil conducts research in the fields of fashion studies, design history and art history, with an emphasis upon fashion and social identity, fashion and representation, and fashion and consumption.

Malin Wahlberg

Wahlberg's fields of interests include film and philosophy; film archives and cultures of commemoration; documentary film and media; experimental cinema and film in contemporary art. Wahlberg is currently working on a book on solidarity film and radical programming, in relation to her archive pro... Läs vidare

John Sundholm

Forskningen behandlar huvudsakligen minnesstudier och mindre filmkulturer. Inom det mångsdisciplinära fältet minnesstudier har forskningen främst behandlat teoretiska och metodologiska frågor, den sociokulturella konstruktionen av nationella trauman och nationellt offerskap. Filmforskningen har p... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Möt våra doktorander

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Lauren Downing Peters

Lauren's research interests include fashion and the body; fashion theory and method; fashion studies pedagogy; embodiment and discourse; wardrobe studies; fa... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Katerina Linden

Katya Linden arbetar med en avhandling som inriktar sig på studiet av hur människor minns och sörjer döda online i Ryssland, utforskning av minnets roll, glö... Läs vidare

Nyhetsarkiv