Möt våra forskare

Anna Roosvall

Anna Roosvall's research is centred on the nation-globalization continuum and issues of justice and solidarity in four related areas: 1) media, climate change and indigenous peoples; 2) foreign news – particularly online news images; 3) mobile minorities, identity, intersectionality and place; 4)... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Sven Ross

Ross forskning har framför allt har fokuserat på medier och samhällsklass. Under 1980-talet gjordes innehållsanalyser av klasstrukturen i svensk TV (Ross 1988). Därefter undersöktes hur publiken uppfattar samhällskklasser i TV, vilket senare utmynnade i avhandlingen Klasstolkningar (2008).

Kim Khavar Fahlstedt

My research is guided by the ambition to locate and study film culture at the margins of history. Following the often-elusive concept of new film history, I have taken a cultural studies approach to chart and navigate the multifarious landscapes of cinema's first decades. This far, my work has co... Läs vidare

Kristoffer Noheden

Nohedens forskning är främst inriktad på surrealismen och har en tvärvetenskaplig och intermedial inriktning. Hans monografi Surrealism,Cinema, and the Search for a New Myth (Palgrave Macmillan, 2017) ställer efterkrigstidens surrealistiska film i relation till surrealismens övergripande utveckli... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in the media as well as the role of social media in the creation of the self. These issues have been examin... Läs vidare

Möt våra doktorander

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring relationen mellan estetik, medieteknologier, och de teoretiska diskurser som uppstår i skärningspunkten däremella... Läs vidare

Katerina Linden

Katya Linden arbetar med en avhandling som inriktar sig på studiet av hur människor minns och sörjer döda online i Ryssland, utforskning av minnets roll, glö... Läs vidare

Chiara Faggella

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshis... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Chris Baumann

Chris Baumanns nuvarande forskning är huvudsakligen inriktad på digitala medieteknologier, med särskilt fokus på hårdvara, mjukvara, och användargränssnittet... Läs vidare

Nyhetsarkiv