Möt våra forskare

Trond Lundemo

My primary research interests are film theory, media archaeology, social memory and technology studies and theories of the archive. I have also worked on the Japanese cinema of the 1920s and 1930s. One main tenet of my research is that technological shifts inform the concept and the writing of hi... Läs vidare

Bo Florin

Florins forskning har huvudsakligen ägnats den svenska stumfilmstiden. Ett RJ-projekt om Sjöström i Hollywood har resulterat i boken Transition and Transformation. Victor Sjöström in Hollywood 1923-1930 (AUP 2013). För närvarande arbetar han även tillsammans med Patrick Vonderau på en studie krin... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Michael Westerlund

Michael Westerlunds huvudsakliga forskningsintresse är riktad mot den datormedierade kommunikationens implikationer på samhälle, kultur och individer och då särskilt hur riskfyllda och problematiska ämnen hanteras och förändras genom den globala kommunikationsplattformen internets utbredning. I a... Läs vidare

Möt våra doktorander

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

Rebecca Bengtsson

Rebecca's research explores how, in predefined places and distinct moments in time, the interaction between refugee migration and visual representation takes... Läs vidare

Martin Karlsson

Martins forskning belyser representation av politiska protester i teve-nyheter från ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förstå hur televisionen genom ... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Elizabeth Castaldo Lundén

Intresse: arkivforskning som metodologi; epiphenomena; DHA; Hollywood historia; Americana; PR, reklam och marketing; celebrity culture; Hollywood on Hollywoo... Läs vidare

Chiara Faggella

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshis... Läs vidare