Möt våra forskare

Joel Frykholm

My primary research interest is early American cinema, including issues of industrial and cultural change, historic reception, and local film history. Recently I've been exploring the place of American popular culture in processes of cultural globalization, specifically looking at Hollywood's imp... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. These issues have been examined f... Läs vidare

Anu Koivunen

My research centres on Finnish cinema and television history as well as the construction of gender, nation and sexuality in audiovisual culture. For a decade, the main focus of my research has been the cultural construction of emotions and affects in the public sphere, and the metatheoretical que... Läs vidare

Alexa Robertson

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar v... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Möt våra doktorander

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring hur medietekniker och teknologier skapar förutsättningar för estetiska och konceptuella uttryck. Han är särskilt ... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Nyhetsarkiv