Möt våra forskare

Malin Wahlberg

Wahlberg's fields of interests include film and philosophy; film archives and cultures of commemoration; documentary film and media; experimental cinema and film in contemporary art. Wahlberg is currently working on a book on solidarity film and radical programming, in relation to her archive pro... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Karin Becker

Min forskning rör visuella medier i vid bemärkelse ur både kulturhistoriska och samtida perspektiv. Den utgår från mitt intresse för mediepraktiker och för bildens och seendets betydelser, socialt och politisk, under olika tider och i skilda kulturella sammanhang.

Patrick Vonderau

I am interested in media and cultural history, technology and social theory, and especially in understanding the multi-faceted relations between “media” and “industries” in their broad historical, aesthetical, theoretical, and technological contexts. Research interests include production studies,... Läs vidare

Sven Ross

Ross forskning har framför allt har fokuserat på medier och samhällsklass. Under 1980-talet gjordes innehållsanalyser av klasstrukturen i svensk TV (Ross 1988). Därefter undersöktes hur publiken uppfattar samhällskklasser i TV, vilket senare utmynnade i avhandlingen Klasstolkningar (2008).

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Möt våra doktorander

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskningsintressen kretsar kring hur medietekniker och teknologier skapar förutsättningar för estetiska och konceptuella uttryck. Han är särskilt ... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Nyhetsarkiv