Forskningsmiljöer

Existentiella Terränger

Vad är det att vara människa i den digitala åldern? Hur förhandlas och förstås människans villkor i en uppkopplad tid? Frågor om vad som är meningen, vem jag är och var, och hur jag framträder inför andra framstår alltmer som sammantvinnade med de...

Global Media Studies and the Politics of Mediated Communication

Ledande forskningsmiljö
Research at JMK is marked by outstanding international publications, external research financing and participation in established research networks. Our output is at the forefront of scholarly dialogues on the role of mediated communication in soc...