Existentiella Terränger

Tidsperiod: 2014 – 2018

Vad är det att vara människa i den digitala åldern? Hur förhandlas och förstås människans villkor i en uppkopplad tid? Frågor om vad som är meningen, vem jag är och var, och hur jag framträder inför andra framstår alltmer som sammantvinnade med det digitala livet. Dessutom har Internet och digitala medier kommit att bli platser där människor både söker och ger uttryck för existentiella frågor i samband med förlust och trauma. Vår kommunikationskultur, som en existentiell terräng, erbjuder alltså nya rum för att utforska vad som är viktigt i livet, och ställer oss samtidigt inför nya sådana frågor och utmaningar. *Existentiella terränger *består av forskning om digitaliseringen i ett existentiellt perspektiv, med ett specifikt fokus på digitala minneskulturer, döden och det digitala efterlivet. Programmet syftar till att utgöra en nod för forskning och diskussioner om digitala medier och existentiella frågor, också genom att stå som värd och initiativtagare till ett nationellt, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt nätverk med löpande seminarieverksamhet: DIGMEX.

Kontakt: Amanda Lagerkvist, projektledare: amanda.lagerkvist@ims.su.se För intresseanmälananmälan och frågor om nätverket och programverksamheten: Yvonne Andersson, nätverkskoordinator och forskningsassistent: yvonne.andersson@ims.su.se

Visa mer