Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2013 New Nordic journalism research Nordicom
2012 Scandalous! Nordicom
2009 Skandalernas Marknadsplats Fagbokforlaget
2001 En studie i medier och brott Stockholms Universitet

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2017 Journalism as a public good: A Scandinavian perspective Journalism
2014 Criticism of the police in the news. Nordicom Review

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2016 Journalistik som kollektiv nytta Människorna, ederna & marknaden
2016 Mediedrev och politiska skandaler Medielandskapet
2016 Nordic Political Scandals: frequency, types and consequences Mediated Scandals – Gründe, Genese und Folgeeffekte von mediale Skandalenberichterstattung
2015 Rom-register och brott på topp Mediebilden av romer
2015 Personalized scandalization: Sensationalizing trivial conflicts? The Dynamic of Mediatized Conflicts

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2001 En studie i medier och brott Stockholms Universitet

Artiklar med Ester Pollack