Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2019 Källkritik! Journalistik i lögnens tid Studentlitteratur
2013 New Nordic journalism research Nordicom
2012 Scandalous! Nordicom
2009 Skandalernas Marknadsplats Fagbokforlaget
2001 En studie i medier och brott Stockholms Universitet

Vetenskapliga rapporter

År Titel
2021 Allt mindre tid för grävande journalistik
2018 Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare
2018 Svängdörrarnas förlovade land

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2020 "Is something rotten" in the welfare states of Scandinavia? Etica Pubblica – Studi su legalita partecipazone
2020 The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape Scandinavian Political Studies
2020 As the Holocaust escalated the Swedish press fell silent: Social Semiotics
2019 Sweden and the #Metoo movement Interactions, Studies in Communication & Culture
2018 The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries International Journal of Communication (ISSN 132-8036)
2018 Disclosure of Scandinavian telecom companies' corruption in Uzbekistan European Journal of Communication
2017 Journalism as a public good: A Scandinavian perspective Journalism
2016 Advocay Think Tanks as News Sources and Agenda Setters Politik
2014 Criticism of the police in the news. Nordicom Review

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2021 Medierna och brottsjournalistiken Handbok i rättspsykologi
2021 Svängdörrarnas förlovade land Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21 århundradet
2021 Development, trends and challenges in Nordic political journalism Power, Communication and Politics in the Nordic Countries
2020 Brottslighet och namnpublicering Uthängd! – inte bara #metoo
2019 New Nordic Noir: Political Scandals as Drama and Media Hunts The Routledge Companion to Media and Scandal
2018 Vilken roll spelar medierna i valet? 8 lektioner i val. Politik och demokrati inför valet 2018
2016 Journalistik som kollektiv nytta Människorna, ederna & marknaden
2016 Mediedrev och politiska skandaler Medielandskapet
2016 Nordic Political Scandals: frequency, types and consequences Mediated Scandals – Gründe, Genese und Folgeeffekte von mediale Skandalenberichterstattung
2015 Rom-register och brott på topp Mediebilden av romer
2015 Personalized scandalization: Sensationalizing trivial conflicts? The Dynamic of Mediatized Conflicts

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2001 En studie i medier och brott Stockholms Universitet

Artiklar med Ester Pollack