In English

Lilie Chouliaraki

Gästprofessor – Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (Hösten 2015 - Våren 2016)

Lilie Chouliaraki är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Inga publikationer finns tillgängliga.

Artiklar med Lilie Chouliaraki