Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2020 Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid Södertörns högskola
2011 Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity Stockholms universitet

Vetenskapliga rapporter

År Titel
2021 Allt mindre tid för grävande journalistik

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2020 A softer kind of hard news? New Media & Society
2019 Abundance or crisis? Journalism: Theory, Practice & Criticism
2019 Transnational News Consumption and Digital Content Mobility Journalism Studies
2019 The Difference Culture Makes Nordicom Review
2018 The Transnationalism of Cultural Journalism in Sweden International Journal of Communication
2017 Political communication in an age of visual connectivity Northern Lights
2016 Tracing Online News in Motion Digital Journalism
2016 The sociality of public space broadcasting during media events Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies
2015 Politicians as Media Producers Journalism Practice
2015 The Political in Cultural Journalism Journalism Practice
2015 Celebrating with the celebrities Celebrity Studies
2014 Being there from afar Interactions: Studies in Communication & Culture
2014 Twitter and the celebritisation of politics Celebrity Studies
2013 Great Escapes from the Past View Journal of European Television History and Culture
2008 Online methodology Westminster Papers in Communication and Culture

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2021 Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier Journalistik i Coronans tid
2020 Myten om datajournalistik Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid. Vänbok till Gunnar Nygren
2019 Allt mer tolkande journalistik Nyheter – allt mer en tolkningsfråga: Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018
2019 Broadcasting Against the Grain Transnational Media: Concepts and Cases
2018 Cultural journalism Oxford Research Encyclopedia of Communication
2018 Mediekritik driver Twitteraktivitet Fejk, filter och faktaresistens: Hotar sociala medier demokratin?
2018 Changing Norms Concerning Verification Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe
2017 What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish cultural journalism in public service organisations Cultural Journalism in the Nordic Countries
2017 Performative Intimacies and Political Celebritisation Selfie Citizenship
2016 Svenskarnas konsumtion av utländska nyhetsmedier Ekvilibrium
2016 Global Online News from a Russian Viewpoint Media and the Ukraine Crisis: Hybrid Media Practices and Narratives of Conflict
2016 Mindre politik och mer dramatik? Mediestudiers årsbok: Tillståndet för journalistiken 2015/2016
2016 Russia Today: En rysk röst i ett globalt medielandskap Ukraina och informationskriget: Mellan ideal och självcensur
2016 Kulturjournalistik: Journalistik om kultur Journalistik i förändring: Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014
2015 Kulturjournalistik Handbok i journalistikforskning
2014 Foreign correspondents in Sweden Mapping Foreign Correspondence in Europe
2014 Watching football in the fan park The Ashgate research companion to fan cultures

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2011 Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity Stockholms universitet