Bakgrund

Mattias Ekman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och disputerade 2011 vid Stockholms universitet.

Mattias Ekmans forskning rör sig över två fält. Det första rör rasism och digitala medier, och syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. Forskningen handlar också om hur rasism och främlingsfientlighet kan normaliseras över tid. Forskningen bedrivs inom ramen för två projekt finansierade av Vetenskapsrådet: "Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris”, samt "Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22".

Det andra rör digital politisk kommunikation och har ett särskilt fokus på hur sociala medier har förändrat relationen mellan politiker, journalister och allmänheten. Denna forskning bedrivs inom ramen för forskningsprojektet: ”Den politiska kommunikationens hybridisering. Politiserade nyhetsformat och journalistikens gränser”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Mattias Ekman är chair för political communication-sektionen i Nordmedia 2019-, och var ordförande i den nationella ämnesföreningen "Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning" (FSMK) 2018-2019.

Visa mer