Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2011 Den globala rättviserörelsen i svenska medier Stockholms universitet

Vetenskapliga rapporter

År Titel
2021 Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken
2016 Mellan auktoritet och autonomi
2014 Pro‐violence and antidemocratic right-wing extremist messages on the Internet.
2013 Våldsbejakande och antidemokratiska högerextrema budskap på internet

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2022 The great replacement: Strategic mainstreaming of far-right conspiracy claims Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies
2021 A populist turn? Nordicom Review
2021 Uncivility, Racism, and Populism Nordicom Review
2020 Social media racism Global Discourse: A Developmental Journal of Research in Politics and International Relations
2019 Anti-immigration and racist discourse in social media. European Journal of Communication
2018 Anti-refugee Mobilization in Social Media Social Media+ Society
2017 Political communication in an age of visual connectivity Northern Lights
2015 Politicians as Media Producers Journalism Practice
2015 Online Islamophobia and the politics of fear Ethnic and Racial Studies
2014 Twitter and the celebritisation of politics Celebrity Studies
2014 The dark side of online activism Mediekultur
2012 Understanding Accumulation TripleC: Communication, Capitalism & Critique

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2019 Anti-Immigrant Sentiments and Mobilization on the Internet. The SAGE Handbook of Media and Migration
2019 Journalistiken och nyhetskällorna Handbok i journalistikforskning
2017 Performative Intimacies and Political Celebritisation Selfie Citizenship
2017 You Tube Fascism TOTalitarian ARTs: the Visual Arts, Fascism(s) and Mass-society
2017 Theories of video activism and fascism. TOTalitarian ARTs: the Visual Arts, Fascism(s) and Mass-society
2016 The relevance of Marx's theory of primitive accumulation for media and communication research Marx in the age of digital capitalism
2014 Birikimi Anlamak Marx geri döndü: medya, meta ve sermaye birikimi
2010 Alternative Media in the World Social Forum. Sage Encyclopedia of social movement media

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2011 Den globala rättviserörelsen i svenska medier Stockholms universitet