In English

Thomas Petersson

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2012 Landet bortom horisonten Thomas Petersson Stockholms universitet

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2012 Landet bortom horisonten Thomas Petersson Stockholms universitet