Bakgrund

Professor i filmvetenskap. Sundholm är även verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors och chefredaktör för open access-tidskriften Journal of Aesthetics and Culture (Routledge). Sedan 2002 leder han det internationella experimentfilmevenemanget AVANT, www.avantfilm.se

Visa mer

Forskningsinriktning

Forskningen behandlar huvudsakligen mindre filmkulturer och experimentfilm i bred mening. Filmforskningen har präglats av sådana större projekt, finansierade av Vetenskapsrådet: Svensk experimentfilmkulturhistoria (2006-08); Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik (2010-12); Immigrantfilm som kulturpraktik (2013-15) samt ett pågående projekt om turneérna med amerikansk avantgardefilm i 60-talets Europa (2021-24).

Visa mer

Pågående forskning

Tillsammans med Miguel Fernandez-Labayen (Madrid) har jag ett VR-finansierat projekt om New American Cinema och framväxten av europeiska experimentfilmkulturer. Därutöver finns ett antal mindre historiskt och historiografiskt inriktade projekt om mindre filmkulturer, exempelvis om den svenska historien och kontexten kring filmen "Finally Got the News" (1970).

Visa mer