In English

Anna Orrghen

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2007 Den medierade konsten Anna Orrghen Stockholms universitet

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2007 Den medierade konsten Anna Orrghen Stockholms universitet