In English

Gunnar Nygren

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2005 Skilda medievärldar Gunnar Nygren Stockholms universitet

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2005 Skilda medievärldar Gunnar Nygren Stockholms universitet