Bo Mårtenson

Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2003 Den televiserade ekonomin Stockholms univeristet

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2003 Den televiserade ekonomin Stockholms univeristet