In English

Bo Mårtenson

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2003 Den televiserade ekonomin Bo Mårtenson Stockholms univeristet

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2003 Den televiserade ekonomin Bo Mårtenson Stockholms univeristet