Linn Lönroth

Doktorand – Enheten för filmvetenskap

Forskningsområden

Bakgrund

Jag är doktorand i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier. Jag har en kandidatexamen i filmvetenskap från Lunds universitet och en masterexamen i film- och medievetenskap från Köpenhamns universitet.

Visa mer

Forskningsinriktning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och historiskt inriktad då den dels ämnar analysera det excentriska, iögonfallande och ibland subversiva intryck som dessa skådespelare lämnade i filmerna, dels undersöka birollsskådespelarnas betydelse för och arbetsförhållanden inom Hollywoods studiosystem. Trots att komiska biroller dök upp i näst intill alla filmgenrer under denna tid och var flitigt omskrivna och hyllade i pressen utgör de idag ett relativt outforskat område inom filmvetenskaplig forskning.

Visa mer