Karen Arriaza Ibarra

Gästprofessor, Complutense University of MadridAlbert Bonnier Jr:s gästprofessur. Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (Hösten 2016)

Background

Karen Arriaza Ibarra, Professor of Audiovisual Communication at Complutense University of Madrid.

Show more