Amanda Lagerkvist

Docent Wallenberg Academy Fellow – Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) (2014 - 2018)

Amanda Lagerkvist är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Kommande

Böcker och antologier

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i antologier

Avhandling