In English

Bakgrund

Skågeby har en doktorsexamen i informatik, är docent i mediestudier och är verksam som lektor. Hans forskning berör strukturer, algoritmer, beteenden och gränssnitt i och kring system som lagrar, bearbetar och förmedlar information.

Visa mer

Forskningsinriktning

Jag arbetar i områden där discipliner som HCI, mediestudier, och informatik möts. Särskilt intresserad är jag av de kontinuiteter och avbrott som kan ses i (relationen mellan) specifika medieteknologier och deras design över tid. Exempel på sådana forskningsfält är mediearkeologi, humanistisk MDI, posthumanism, och design fiction. Sedan min doktorsavhandling vidhåller jag också ett intresse kring (fil)delning och hur denna sociala och kulturella praktik färdats över olika teknologier.

Visa mer

Pågående forskning

Jag utvecklar just nu två projekt: ett mer historiskt inriktat och ett mer futuristiskt. I projektet Media archaeology of home computing kartlägger och experimenterar vi med både historisk och nutida användning av hemdatorer (och deras specifika tekniska kapaciteter). Nyckelbegrepp i projektet är: arkivering, retrocomputing, t(h)inkering och konstnärliga praktiker.

I projektet Coactive media technologies vill vi utforska smarta teknologier utifrån ett humanistiskt MDI-perspektiv. Nyckeltermer utgörs av användarerfarenheter, interaktionskritik, diskursanalys, transdisciplinäritet, och mediegenealogier.

Visa mer