Bakgrund

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen och Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780-1846. Fler publikationer i DiVA: Uppsala 1990-2012, SU från 2013

Klas Nyberg undervisar på alla nivåer och ansvarar för forskarutbildningen.

Visa mer