In English

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2015 Mediers känsla för kön Anja Hirdman, Madeleine Kleberg Nordicom
2012 Döden i medierna Anja Hirdman Carlssons
2008 Den ensamma fallosen Anja Hirdman Atlas
2002 Tilltalande bilder. Anja Hirdman Atlas

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift Författare
2015 The Passion of Mediated Shame European Journal of Cultural Studies Anja Hirdman

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2002 Tilltalande bilder. Anja Hirdman Atlas

Artiklar med Anja Hirdman