In English

Böcker och antologier

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Magnus Danielson Stockholms universitet

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift Författare
2013 "Shaming the Devil! Performative Sham... Nordicom Review Magnus Danielson

Avhandling

År Titel Författare Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Magnus Danielson Stockholms universitet

Artiklar med Magnus Danielson