Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Stockholms universitet

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2017 Mediet som hatets prefix Socionomen
2013 "Shaming the Devil! Performative Shame in Investigative Tv-journalism Nordicom Review

Kapitel i antologier

År Titel Samlingsverk / Antologi
2017 Paternalism, samhällsgranskning och filantropi Den kantstötta välfärden

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Stockholms universitet

Artiklar med Magnus Danielson