Böcker och antologier

År Titel Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Stockholms universitet

Artiklar i tidskrifter

År Titel Tidskrift
2013 "Shaming the Devil! Performative Shame in Investigative Tv-journalism Nordicom Review

Avhandling

År Titel Förlag / Utgivare
2016 Den granskande makten Stockholms universitet

Artiklar med Magnus Danielson